kalendarz

11.05/28.04.2021 pokaż nowy styl

Radonica. Modlitwy za zmarłych.

czytania

Lit.: Ap. 10 (Dz 4, 1-10) i Ew. J 10 (3, 16-21).

święci dnia

Cyryl, biskup Turowa
ap. Sozypater

Kalendarz cerkiewny na wyciągnięcie ręki.

pobierz aplikację na telefon