kalendarz

24.10/11.10.2021 pokaż nowy styl

NIEDZIELA XVIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 1. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego (787).

czytania

Jutrz.: Ew. 7: J 63 (20, 1-10). Lit.: Ap. 188 (2 Kor 9, 6-11) i Ew. Łk 30 (7, 11-16) oraz świętym Ojcom: Ap. 334 (Hbr 13, 7-16) i Ew. J 56 (17, 1-13).

święci dnia

mnich Ambroży z Optiny
mnich Anatol młodszy z Optiny
mnich Anatol starszy z Optiny
mnich Antoni z Optiny
męcz. Filonilla
mnich Hilarion z Optiny
mnich Izaakiusz II z Optino
mnich Izaakiusz pierwszy z Optiny
mnich Józef z Optiny
mnich Lew z Optiny
mnich Makary z Optiny
mnich Nektariusz z Optiny
mnich Nikon z Optino
mnich Warsonofiusz z Optiny
mnich Mojżesz z Optino
męcz. Zinaida
ap. Filip, diakon

Kalendarz cerkiewny na wyciągnięcie ręki.

pobierz aplikację na telefon